Bài Tập C – Sắp Xếp Nhanh (Quick Sort) Trong C

Bài tập C – Sắp xếp nhanh (Quick Sort) trong C

Đề bài: Viết chương trình C sắp xếp một dãy số theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán nhanh (Quick Sort).

Lời giải

Giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort) là một giải thuật hiệu quả cao và dựa trên việc chia mảng dữa liệu thành các mảng nhỏ hơn. Giải thuật sắp xếp nhanh chia mảng thành hai phần bằng cách so sánh từng phần tử của mảng với một phần tử được chọn gọi là phần tử chốt (Pivot): một mảng bao gồm các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt và mảng còn lại bao gồm các phần tử lớn hơn hoặc bằng phần tử chốt.

Bạn đang xem: quicksort c++

Xem thêm: Download Adobe After Effects CC 2020 Full [Kích hoạt 100%]

Dưới đây là chương trình C để giải bài sắp xếp nhanh (Quick Sort) trong C:

Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

Xem thêm: Cách kết nối camera điện thoại với máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *