Cập nhật 10 Lời Thề Của Quân Nhân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, 10 Lời Thề Của Quân Nhân mới nhất

Cho tôi hỏi 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Đối với sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thì phải có những trách nhiệm nào? Xin cảm ơn!

*

Nội dung chính

10 lời thề của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Trong lễ chào cờ của quân đội nhân dân Việt Nam thì các chiến sĩ sẽ đọc tuyên thệ 10 lời thề của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là nghi thức trang trọng và trở thành truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây là 10 lời thề của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam:

Bạn Đang Xem: Cập nhật 10 Lời Thề Của Quân Nhân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, 10 Lời Thề Của Quân Nhân mới nhất

– Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Bạn đang xem: 10 lời thề của quân nhân

“Xin Thề”

– Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí ” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân dự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân dự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với dự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí.

Xem thêm: ” Bò Lạc Là Gì ? Tại Sao Lại Gọi Con Gái Là Bò Lạc? Anh Em Max Đêm Xuống Tìm Bò Lạc ^_^

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:

+ Kính trọng dân

+ Giúp đỡ dân

+ Bảo vệ dân

và ba điều răn:

+ Không lấy của dân

+ Không dọa nạt dân

+ Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

– Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem Thêm : Cách cứu cây bị gãy cành

“Xin thề”

*

10 lời thề và 12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có trách nhiệm như thế nào? (Hình từ internet)

12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Ngoài việc tuyên thệ 10 lời thề theo nội dung nêu trên thì chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn ghi nhớ đến 12 điều kỷ luật như sau:

– Một là tiết lộ quân cơ

Xem Thêm : Rất Hay: Lịch tẩy giun cho chó, mèo – Bệnh viện thú y

– Hai là chểnh mảng trong giờ gác canh

– Ba là thông với địch tình

– Bốn là vô cớ bỏ dinh trốn về

– Năm là làm trái lời thề

– Sáu là ương ngạnh không nghe lệnh truyền

– Bảy là ức hiếp nhân dân

– Tám đem thắng vật làm riêng của mình

– Chín là vô cớ sát nhân

– Mười là ngăn cản hành quân dọc đường

– Mười một chưa đánh đã hàng

– Mười hai lâm trận tìm đường tháo lui.

Trên đây là 12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có những nghĩa vụ và trách nhệm gì?

Căn cứ vào Điều 26 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định về nghĩa vụ của sĩ quan như sau:

“Điều 26. Nghĩa vụ của sĩ quanSĩ quan có nghĩa vụ sau đây:1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.”

Căn cứ vào Điều 27 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định về trách nhiệm của sĩ quan như sau:

“Điều 27. Trách nhiệm của sĩ quanSĩ quan có trách nhiệm sau đây:1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;2. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.”

Theo đó, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sẽ có những trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định nêu trên.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Quân đội Nhân dân Việt Nam

*

Nguồn: https://longchien.vn
Danh mục: Thủ Thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *