Cập nhật Các chuyên đề học tập môn Toán 8 phần Đại số mới nhất

[ad_1]

Tài liệu gồm 360 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập môn Toán 8 phần Đại số.

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Biến đổi các biểu thức hữu tỷ.
Chia đa thức cho đơn thức.
Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
Chia đơn thức cho đơn thức.
Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân.
Nhân đa thức với đa thức.
Nhân đơn thức với đa thức.
Ôn tập phương trình bậc nhất một ẩn.
Phân tích đa thức thành nhân tử.
Phân thức đại số.
Phép cộng phân thức đại số.
Phép chia phân thức đại số.
Phép nhân phân thức đại số.
Phép trừ các phân thức đại số.
Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Phương trình đưa về dạng ax + b = 0.
Phương trình tích.
Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
Rút gọn phân thức.
Rút gọn tổng hợp.
Tính chất cơ bản của phân thức.

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH