Cập nhật Chuyên đề xác suất và thống kê theo chương trình SGK Toán 6 mới mới nhất

Tài liệu gồm 117 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề xác suất và thống kê theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

Dạng 1: Thu thập và phân loại dữ liệu.
Dạng 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng.
Dạng 3: Đọc và phân tích dữ liệu từ các dạng biểu đồ để giải quyết các bài toán về nhận xét, so sánh, lập bảng số liệu thống kê.
Dạng 4: các dạng biểu đồ.
Dạng 5: Bài toán về kết quả có thể và sự kiện trong các trò chơi toán học.
Dạng 6: Tính xác suất thực nghiệm.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH