Cập nhật Communication Unit 8 lớp 8 English Speaking Countries mới nhất

[ad_1]

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit, tài liệu Soạn Communication tiếng Anh 8 Unit 8 English Speaking Countries dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giải các phần bài tập 1 – 3 xuất hiện trong trang 21 SGK tiếng Anh lớp 8 mới tập 2 giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Topic tiếng anh lớp 8 english speaking countries | Communication Unit 8 lớp 8 English Speaking Countries

* Xem chi tiết tại: Soạn Unit 8 lớp 8 English Speaking Countries ĐẦY ĐỦ

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Know some more information about countries in the world

– Introduce a country

2. Objectives:

– Topic: English Speaking Countries

– Vocabulary: Territory, North Pole, Arctic Circle

– Skills: speaking, listening

II. Soạn giải Communication Unit 8 lớp 8 English Speaking Countries

Extra vocabulary

Territory: lãnh thổ

North Pole: Cực bắc

Arctic Circle: Vòng bắc cực

1. Do the quiz and choose the correct answers. (Làm câu đố và chọn ra câu trả lời chính xác.)

Đáp án:

1. C 2. A 3. C 4. B 5. B
6. B 7. C 8. A 9. A 10. A

Hướng dẫn dịch:

1. ………… đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, …………. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc

B. Canada

C. Mĩ

D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là ……………….. .

A. Canada

B. Thủ đô Washington

C. Wellington

D. Ottawa

4. ………….. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada

B. Mĩ

C. Vương quốc Anh

D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở …………

A. Wales

B. Canada

C. Anh

D. Úc

6. …………… gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ

B. Canada

C. New Zealand

D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân

B. chạm trán

C. chạm mũi

D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ……………

A. đàn ông Scotland

B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ

D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ………… là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi

B. gấu túi

C. thỏ

D. đà điểu

10. ……………. nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

2. Write the names of the countries next to their facts. (Viết tên của những nước cạnh thông tin của chúng)

Information (Thông tin)

Country (Quốc gia)

1. It is made up of 50 states. (Nó có 50 bang.)

The USA (Mỹ)

2. It has the smallest population (Nó có dân số ít nhất.)

New Zealand

3. It has the most famous football cluns in the world. (Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.)

The United Kingdom (Vương quốc Anh)

4. It has part of its territory inside the Arctic Circle. (Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cưc)

Canada

5. It is both a country and a continent. (Nó vừa là môt nước vừa là môt lục đia.)

Australia (Úc)

3. Game

How much do you know about a country? (Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country and together find out as much as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don’t say the name of the country. (Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.)

Gợi ý:

– This country is in the east of Asia. It has the 3rd big economy in the world. Its capital is Tokyo.

– This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the biggest square in the world- Its capital is Beijing.

– This country is in the south of Asia. It is the second most populous in the world. It’s capital is New Delhi.

– This country is a federal constitutional republic of 50 states and 1 federal district. It is the third largest country in the world. Its capital is Washington DC

Hướng dẫn dịch

– Đất nước này nằm ở phía đông châu Á. Nó có nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Thủ đô của nó là Tokyo.

– Nước này nằm ở phía Bắc châu Á. Nó có dân số đông nhất thế giới. Nước có diện tích lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Bắc Kinh.

– Nước này nằm ở phía Nam châu Á. Nó có dân số đông thứ hai thế giới. Thủ đô của nó là New Delhi.

– Quốc gia này là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 quận liên bang. Đây là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới. Thủ đô của nó là Washington DC

b. Each group then presents their introduction to the class. The class… (Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu cho lớp. Lớp sẽ…)

1. tries to find out which country it is (cố gắng tìm ra nước nào,)

2. votes for the most informative and interesting introduction. (bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất.)

Gợi ý

Good morning teacher and friends,

Today our group want to introduction about a neighbor country of our country. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Hướng dẫn dịch

Xin chào mọi người.

Hôm nay nhóm của chúng tôi muốn giới thiệu một quốc gia nằm bên cạnh đất nước của chúng ta. Nó nằm ở Đông Á dọc theo bờ phía tây Thái Bình Dương. Đây là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cũng là quốc gia lớn thứ ba thế giới về tổng diện tích. Do vùng đất rộng lớn, đất nước này có các loại khí hậu khác nhau trên khắp các vùng. Nhưng nhìn chung, nó có mùa hè nóng và mưa và mùa đông lạnh và khô. Thủ đô của nó là Bắc Kinh. Quốc kỳ của nó là một lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng. Thú vị hơn, quốc gia này cũng đón Tết Nguyên đán như ở nước ta. Cám ơn vì đã lắng nghe!

Bạn có thể đoán đất nước này là đất nước nào không?

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 8 Communication chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Bạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Edu tại website https://longchien.vn.

[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *