Cập nhật Đề cương học kì 2 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2021 – 2022 trường THCS Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A. PHẦN LÍ THUYẾT
I. Một số yếu tố về thống kê và xác suất
1. Thu thập, thống kê và xử lí số liệu trong bảng, biểu đồ.
2. Mô hình xác suất và xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
– Tung đồng xu.
– Lấy vật từ trong hộp.
II. Phân số và số thập phân
1. Phân số:
– Phép cộng phân số: quy tắc cộng phân số, tính chất của phép cộng phân số.
– Phép trừ phân số: số đối của một phân số, quy tắc trừ phân số.
– Quy tắc dấu ngoặc.
– Phép nhân phân số: quy tắc nhân phân số, tính chất của phép nhân phân số.
– Phép chia phân số: phân số nghịch đảo, quy tắc chia hai phân số.
2. Số thập phân:
– Cấu tạo số thập phân, chuyển phân số thành số thập phân, chuyển số thập phân thành phân số tối giản, so sánh số thập phân.
– Phép cộng số thập phân: quy tắc cộng số thập phân, tính chất của phép cộng số thập phân.
– Phép trừ số thập phân: số đối của một số thập phân, quy tắc trừ số thập phân.
– Quy tắc dấu ngoặc.
– Phép nhân số thập phân: quy tắc nhân số thập phân, tính chất phép nhân số thập phân.
– Phép chia số thập phân: quy tắc chia số thập phân.
3. Ước lượng và làm tròn số:
– Làm tròn số nguyên.
– Làm tròn số thập phân.
III. Hình học phẳng
1. Điểm. Đường thẳng.
2. Đoạn thẳng:
– Hai đoạn thẳng bằng nhau.
– Độ dài đoạn thẳng.
– Trung điểm của đoạn thẳng.
3. Tia:
– Khái niệm về tia, cách vẽ tia.
– Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
– Tính độ dài đoạn thẳng tạo bởi hai điểm thuộc hai tia đối nhau.
4. Góc:
– Khái niệm về góc, kí hiệu góc.
– Số đo góc, cách vẽ góc khi biết số đo.
– Điểm nằm trong góc.
– Phân biệt các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
B. PHẦN BÀI TẬP
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH