Cập nhật Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 8 năm học 2021 – 2022 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trích dẫn đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh:
+ Cho hai số nguyên ab thỏa mãn đồng thời các điều kiện: a b là số nguyên chẵn và 2 2 4 3 11 a ab b chia hết cho 5. Chứng minh 2 2 a b chia hết cho 20.
+ Cho đa thức 2 f x x 4. Giả sử đa thức 5 2 P x x ax b có 5 nghiệm là 1 2 3 4 5 x x x x x. Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 2 3 4 5 A f x f x f x f x f x.
+ Cho hình vuông ABCD tâm O, lấy M trên đoạn OC, không trùng O. Gọi S là điểm đối xứng với B qua M, đường thẳng BS cắt CD tại L. Gọi E là giao điểm của DM với BC F là giao điểm của AE và CD G là giao điểm của DE và BF. Gọi I và K theo thứ tự là giao điểm của AB và CG và DG. Chứng minh rằng: a) SL DS BL BD b) IE song song với BD c) AE vuông góc với CG d) DL BS BD DS.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH