Cập nhật Đề tham khảo học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường Thực hành Sài Gòn – TP HCM mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề tham khảo ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 8 năm học 2021 – 2022 trường Trung học Thực hành Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Mục đích – Nội dung
– Đại số: Toàn bộ chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn và chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Hình học: Toàn bộ chương III: Tam giác đồng dạng và Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều (từ bài 1 đến Luyện tập bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật).
II. Một số nội dung trọng tâm
ĐẠI SỐ:
Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn.
1. Phương trình đưa về dạng ax b 0.
2. Phương trình tích.
3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
2. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.
3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
HÌNH HỌC:
Chương 3: Tam giác đồng dạng.
1. Định lí Ta-lét, định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.
2. Tính chất đường phân giác của tam giác.
3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác: c.c.c, c.g.c, g.g.
4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng.
5. Tỉ số chu vi, tỉ số đường cao, tỉ số diện tích 2 tam giác đồng dạng.
Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.
Hình học không gian: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Vẽ hình, tính diện tích xung quanh, diện tích đáy, thể tích và suy ra các yếu tố liên quan).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH