Cập nhật Đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Gia Lai mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; kỳ thi được diễn ra vào Chủ Nhật ngày 17 tháng 04 năm 2022.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Cho một đa giác có 10 đỉnh như hình vẽ ở bên (bốn đỉnh: A, B, C, D hoặc B, C, D, E hoặc C, D, E, F hoặc … hoặc J, A, B, C được gọi là bốn đỉnh liên tiếp của đa giác). Các đỉnh của đa giác được đánh số một cách tùy ý bởi các số nguyên thuộc tập hợp M = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (biết mỗi đỉnh chỉ được đánh bởi một số, các số được đánh ở các đỉnh là khác nhau). Chứng minh rằng ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp của đa giác được đánh số thuộc tập hợp M mà tổng các số đó lớn hơn 21.
+ Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O;R). Trên cung nhỏ AD lấy điểm E (E không trùng với A và D). Tia EB cắt các đường thẳng AD, AC lần lượt tại I và K. Tia EC cắt các đường thẳng DA, DB lần lượt tại M, N. a) Chứng minh rằng IAN = NBI. b) Khi điểm M ở vị trí trung điểm của AD. Hãy tính độ dài đoạn AE theo R.
+ Cho số p = n4 – 11n2 + 49 với n thuộc N. Hãy tìm các giá trị của n để p là số nguyên tố.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH