Cập nhật Hướng dẫn kích hoạt active office 2019, office 2016 dùng vĩnh viễn mới nhất

[ad_1]

Bộ Office của Microsoft là công cụ không thể thiếu đối với người sử dụng máy tính. Tuy nhiên không phải ai, công ty nào cũng đủ điều kiện mua bản quyền phần mềm này.  Nếu bạn đang sử dụng bộ phần mềm Office này dù là phiên bản office 2019 hay office 2016 chưa có bản quyền thì hãy theo dõi bài viết này để kích hoạt miễn phí office 2019, office 2016 để sử dụng viễn viễn chọn đời nhé.

Bạn đang xem: Activate microsoft office 2019 free | Hướng dẫn kích hoạt active office 2019, office 2016 dùng vĩnh viễn

1. Hướng dẫn active Microsoft Office 2019 Professional Plus sử dụng vĩnh viễn

  • Bước 1: Tải Microsoft Office 2019 Professional Plus

Nhấn vào đây để tải về Microsoft Office 2019 Professional Plus

Đây là link từ trang chủ của Microsoft nên các bạn yên tâm nhé

  • Bước 2: Tiến hành cài đặt Microsoft Office 2019

Giải nén được các file sau chạy file setup.exe. Bước này thì đơn giản rồi cứ Next next và đợi thôi 

  • Bước 3: Tạo file cmd kích hoạt Microsoft Office 2019 

Các bạn mở notepad hoặc notepad ++ hoặc bất kỳ một chương trình soạn thảo văn bản nào, sau đó dán nội dung dưới đây vào

@echo off title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1 :server if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com if %i%==4 goto notsupported cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo. cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server) explorer "http://MSGuides.com"&goto halt :notsupported echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp :halt pause >nul Step 2: Save the text file 

Các bạn lưu file với đuôi cmd. Ví dụ ở đây mình đặt tên là ActiveOffice.cmd

  • Bước 4: Chạy file vừa tạo với quyền admin, chờ đến khi có thông báo là thành công.

5e5f98a4902b25e5f988a3d037

2. Hướng dẫn active Microsoft Office 2016 Professional Plus sử dụng vĩnh viễn

  • Bước 1: Tải về Microsoft Office 2016 Professional Plus  theo link dưới  và cài đặt 

Tải về Microsoft Office 2016 

  • Bước 2: Tạo file cmd kích hoạt Microsoft Office 2019 

Các bạn mở notepad hoặc notepad ++ hoặc bất kỳ một chương trình soạn thảo văn bản nào, sau đó dán nội dung dưới đây vào

@echo off title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1 :server if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com if %i%==4 goto notsupported cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo. cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server) explorer "https://thuthuat.vn"&goto halt :notsupported echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps :halt pause

Các bạn lưu file với đuôi cmd. Ví dụ ở đây mình đặt tên là ActiveOffice.cmd

  • Bước 3:  Chạy file vừa tạo với quyền admin, chờ đến khi có thông báo là thành công.

5e5f98c1920c95e5f98c177ccd

Kết lại:

Việc kích hoạt bản quyền miễn phí Office 2019 , Office 2016 không quá khó nhưng cần thực hiện đúng các thao tác. Chúc các bạn thành công trong việc kích hoạt bản quyền Office 2019 , acitive office 2016.

Bạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Tào lao tại website https://longchien.vn.

[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *