Cập nhật Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2021 – 2022 trường Trung học Vinschool, thành phố Hà Nội.

I. Lý thuyết
1. Số học
Chương VI. Phân số:
– Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.
– So sánh phân số. Hỗn số dương.
– Phép cộng, trừ, nhân, chia phân số.
– Hai bài toán về phân số.
Chương VII. Số thập phân:
– Số thập phân.
– Tính toán với số thập phân.
– Làm tròn và ước lượng.
– Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
Chương IX. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm:
– Dữ liệu và thu thập dữ liệu.
– Bảng thống kê và biểu đồ tranh.
– Biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.
– Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.
2. Hình học
Chương VIII. Những hình học cơ bản:
– Điểm và đường thẳng.
– Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.
– Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
– Trung điểm của đoạn thẳng.
– Góc và số đo góc.
II. Bài tập
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH