Cập nhật Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 7 năm học 2021 – 2022 trường Trung học Vinschool, thành phố Hà Nội.

A/ LÍ THUYẾT
Thống kê:
– Xác định dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra.
– Lập bảng tần số, đọc bảng tần số.
– Tìm mốt, tính số trung bình cộng.
– Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét.
Biểu thức đại số:
– Biểu diễn biểu thức đại số.
– Tính giá trị biểu thức đại số.
Đơn thức:
– Thu gọn, tìm bậc, hệ số, phần biến của đơn thức.
– Cộng, trừ đơn thức đồng dạng.
Đa thức:
– Thu gọn, tìm bậc của đa thức.
– Cộng, trừ hai đa thức.
– Tính giá trị đa thức.
Đa thức một biến:
– Thu gọn, tìm bậc, hệ số, hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức một biến.
– Sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần của biến.
– Cộng, trừ đa thức một biến.
– Tính giá trị đa thức một biến.
Hai tam giác bằng nhau:
– Chứng minh hai tam giác bằng nhau.
– Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
Định lí Py-ta-go:
– Tính độ dài các cạnh trong tam giác vuông.
Tam giác cân, vuông cân, đều:
– Dấu hiệu nhận biết tam giác cân, vuông cân, đều.
– Tính số đo các góc trong tam giác cân.
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác:
– So sánh các cạnh, các góc trong một tam giác.
– Bất đẳng thức tam giác.
Ba đường đồng quy trong tam giác:
– Chứng minh đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao.
– Chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm, giao điểm của ba đường phân giác, ba đường trung trực.
B/ BÀI TẬP
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH