Cập nhật Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội mới nhất


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 8 năm học 2021 – 2022 trường Trung học Vinschool, thành phố Hà Nội.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Phương trình bậc nhất một ẩn:
– Phương trình bậc nhất một ẩn.
– Phương trình đưa về dạng ax + b = 0.
– Phương trình tích.
– Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
– Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Bất phương trình:
– Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
– Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
– Bất phương trình một ẩn.
– Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Tam giác đồng dạng:
– Định lí Ta-lét trong tam giác: định lí thuận, định lí đảo và hệ quả.
– Tính chất đường phân giác của tam giác.
– Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
– Ba trường hợp đồng dạng của tam giác.
– Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
– Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
Hình học không gian:
– Khái niệm hình hộp, hình lăng trụ đứng, hình chóp đều, hình chóp cụt đều.
– Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lăng trụ đứng, hình chóp đều.
II. BÀI TẬP
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH