Cập nhật Toán lớp 4 trang 68 Luyện tập mới nhất

[ad_1]Toán lớp 4 trang 68 Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 68 Luyện tập hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa lớp 4 trang 68 | Toán lớp 4 trang 68 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 68 Bài 1: Tính:

a) 135 x (20 + 3)

427 x (10 + 8)

b) 642 x (30 -6)

287 x (40 -8)

Lời giải:

a) 135 x (20 + 3)

= 135 x 20 + 135 x 3

= 2700 + 405 = 3105

427 x (10 + 8)

= 427 x 10 + 427 x 8

= 4270 + 3416 = 7686

b) 642 x (30 -6)

= 642 x 30 – 642 x 6

= 19260 – 3852 = 15408

287 x (40 -8)

= 287 x 40 – 287 x 8

= 11480 – 2296 = 9184

Giải Toán lớp 4 trang 68 Bài 2: a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5;

5 x 36 x 2

42 x 2 x 7 x5

b) Tính (theo mẫu):

145 x2 + 145 x 98

= 145 x (2 + 98)

= 145 x 100 = 14 500

137 x 3 + 137 x 97

428 x 12 – 428 x 2

94 x 12 + 94 x 88

537 x 39 – 537 x 19

Lời giải:

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5

= 134 x (4 x 5)

= 134 x 20 = 1680

5 x 36 x 2

= 36x (5 x 2)

= 36 x 10 = 360

42 x 2 x 7 x5

= (42 x 7) x (2 x5)

= 294 x 10 = 2940

b) 137 x 3 + 137 x 97

= 137 x (3 + 97)

= 137 x 100 = 13700

94 x 12 + 94 x 88

= 94 x (12 + 88)

= 94 x 100 = 9400

428 x 12 – 428 x 2

= 428 x (12 – 2) = 4280

537 x 39 – 537 x 19

= 537 x (39 – 19)

= 537 x 20 = 10740

Giải Toán lớp 4 trang 68 Bài 3: Tính:

a) 217 × 11                         217 × 9

b) 413 × 21                         413 × 19

c) 1234 × 31                       875 × 29

Lời giải:

a) 217 x 11

= 217 x (10 +1)

= 217 x 10 + 217 x 1

= 2170 + 217 = 2387

+) 217 x 9 = 217 x (10-1)

= 217 x 10 – 217 x 1

= 2170 – 217 = 1953

b) 413 x 21 = 413 x (20 + 1)

= 413 x 20 + 413 x 1 = 8673

+) 413 x 19 = 413 x (20-1)

= 413 x 20 – 413 x 1 = 7847

c) 1234 x 31 = 1234 x (30 +1)

= 1234 x 30+ 1234 x 1

= 37020 + 1234 = 38254

+) 875 x 29 = 875 x (30 -1)

= 875 x 30 – 875 x 1

= 26250 – 875 = 25375

Giải Toán lớp 4 trang 68 Bài 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Tóm tắt:

Sân hình chữ nhật

Chiều dài: 180m

Chiều rộng: bằng nửa chiều dài

Chu vi: ….? Diện tích: …..?

Lời giải:

Chiều rộng sân vận động là:

180 : 2 = 90(m)

Chu vi sân vận động là:

(180 + 90) x 2 = 540 (m)

Diện tích sân vận động là:

180 x 90 = 16200 (m2)

Đáp số: Chu vi: 540m ; Diện tích: 16200m2

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 58. Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 69 Nhân với số có hai chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 71 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Giải Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số có ba chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 74 Luyện tập
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp ánBạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Edu tại website https://longchien.vn.

[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *