Cập nhật Top 10 Sau Often Dùng Gì mới nhất

[ad_1]

Trạng từ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó, trạng từ tần suất (Adverb of frequency) diễn tả mức độ …

Trạng từ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó, trạng từ tần suất (Adverb of frequency) diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động.

Bạn đang xem: Sau often dùng gì

Đang xem: Sau often dùng gì?

Trạng từ tần suất được dùng trong các trường hợp sau

Trạng từ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (thường thường, luôn luôn, ít khi…).

E.g. John is always on time. (John luôn đúng giờ.)

He seldom works hard. (Anh ấy hiếm khi làm việc chăm chỉ.)

Trạng từ tần suất được dùng để trả lời câu hỏi với: “How often?” (Có…thường?).

E.g. We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)

ĐỌC THÊM Các cách để diễn tả trạng thái sở hữu trong tiếng Anh

We hardly ever see you at home. (Hầu như không khi nào chúng tôi thấy anh ở nhà.)

Các trạng từ tần suất thông dụng

Adverb Meaning
Always Luôn luôn
Usually Thường xuyên
Normally

Generally

Thông thường, thường lệ
Often

Frequently

Thường thường
Sometimes Đôi khi, đôi lúc
Occasionally Thỉnh thoảng
Hardly ever Hầu như không bao giờ
Rarely Hiếm khi
Never Không bao giờ

Để ghi nhớ nhanh trạng từ tần suất chúng ta sẽ học theo bảng sau nhé

*

Trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Vị trí trạng từ tần suất

Trạng từ tần suất thường xuất hiện ở 3 vị trí: sau động từ to be, trước động từ thường, và sau trợ động từ.

Trạng từ tần suất đứng sau động từ to be

E.g. He is always late for school.

Xem thêm: 7 Điểm Leo Núi Cao Nhất Thế Giới, Đúng Hay Sai? 7 Điểm Leo Núi Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

(Anh ta luôn đến trường muộn).

Trạng từ tần suất đứng trước động từ thường:

E.g. I usually visit my grandparents.

(Tôi thường về thăm ông bà.)

He sometimes writes to me.

(Thỉnh thoảng anh ta có viết thư cho tôi.)

Trạng từ tần suất đứng giữa trợ động từ và động từ chính:

E.g.

I have never been abroad.

sau often dùng gìoften + ving hay to voften + gìsau often + gìsau often + vingsau oftensau often là gìsau often dùng từ loại gìoften + verb gìsau often là to v hay ving

[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *