Long Chiến Thương Khung

SohaGame độc quyền
phát hành tại Việt Nam

[Big Update] Phiên Bản Phi Kiếm Trảm Ma - Ảo Trận Diệt Thần

Thân chào chư vị Tiên Hữu,

 

Linh Du xin được thông báo sẽ tiến hành update phiên bản Phi Kiếm Trảm Ma - Ảo Trận Diệt Thần với những tính năng mới đặc sắc và thú vị. Thời Gian: 9h30 đến 11h30 ngày 11/04/2019

Các tính năng nổi bật trong phiên bản update lần này gồm:

♦ Hệ thống nâng bậc – Ảo trận

♦ Hệ thống nâng bậc – Ngự Kiếm

♦ Hệ Thống Phi Thăng

♦ Hệ Thống Thần Trang

♦ Thuẫn Giáp – Kì Lân Ti ( hệ thống con của Kì Lân Ti )

♦ Mở rộng hệ thông nâng bậc :

→ Kì Lân Ti, Hồn Khí lên bậc 14.

1. Hệ thống nâng bậc – Ảo trận :

⇒ Nhân vật đạt Lv320 vào tạo nhân vật đến ngày 30, online đạt 30 tiếng sẽ kích hoạt Ảo Trận bậc 1, dùng 300 KNB để kích hoạt Ảo Trận bậc 2.

⇒ Dùng Đá Nâng Ảo Trận nhận Chúc Phúc, điểm Chúc Phúc càng cao, tỷ lệ thành công càng lớn.

⇒ Ảo Trận 5 bậc đầu sẽ không trừ điểm Chúc Phúc, từ bậc 6 nếu trong ngày không nâng bậc thành công điểm Chúc Phúc còn lại sẽ giảm 30% vào 6:00 hôm sau.

⇒ Hệ thống Ảo Trận bao gồm 11 bậc. Với tạo hình khác nhau. Khi tăng lên mỗi bậc nhất định sẽ có các kĩ năng đặc biệt kèm theo.

 

2. Hệ thống nâng bậc – Ngự Kiếm :

⇒ Nhân vật đạt Lv350 hoàn thành chương 1 Phi Thăng Lộ sẽ mở hỗ trợ Ngự Kiếm.

⇒ 5 bậc đầu của Ngự Kiếm sẽ không trừ điểm Chúc Phúc. 

⇒ Từ bậc 6 nếu trong ngày không nâng bậc thành công, điểm Chúc Phúc còn lại sẽ giảm 30% vào 6:00 hôm sau.

⇒ Tiêu Đá Nâng Ngự Kiếm nhận Chúc Phúc. Chúc Phúc càng cao tỷ lệ kích hoạt ngoại hình Ngự Kiếm càng tăng.

3. Hệ Thống Phi Thăng:

⇒ Phi thăng là 1 chuỗi nhiệm vụ mới được mở từ lv350 đòi hỏi người chơi phải tu luyện trên con đường Tu Tiên gian khổ để hoàn thành mục tiêu Phị Thăng.

⇒ Sau khi Phi Thăng Từng giai đoạn sẽ nhận thêm nhiều phúc lợi và kĩ năng, hệ thông mới đặc biệt được mở ra.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6 : Mốc đặc Biệt Mở Hệ Thống Thần Trang và Giới Hạn LV tăng lên 600.

 

4. Hệ Thống Thần Trang :

⇒ Thần Trang là hệ thống trang bị đặc biệt được mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phi Thăng.

⇒ Nâng trang bị thần trang sẽ kèm theo nâng cao chỉ số nhân vật

⇒ Nguyên liệu nâng thần trang có thể kiếm từ phó bản và Boss Phi Thăng

5. Phù Hộ Linh :

⇒ Nhận vật đạt Phi Thăng Lv150 mở tính năng Phù Hộ Linh.

⇒ Thần Trang đạt bậc 1 sẽ mở lỗ Phù Thạch.

⇒ Phù Thạch gồm Phù Thạch HP, Công, Thủ có thể ghép để nhận Phù Thạch - Cao.

⇒ Phù Thạch khảm đạt cấp nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính nội bộ

6. Thuẫn Giáp – Kì Lân Ti ( hệ thống con của Kì Lân Ti ) :

⇒ Nhân vật đạt Lv290 mở hệ thống Độn Giáp tiêu Đá Độn Giáp Kỳ Lân Ty để nâng cấp.

⇒ Mỗi bậc Động Giáp có  8 quẻ, mỗi quẻ có 3 sao, cấp sao và toàn bộ quẻ thắp sáng hết sẽ tăng lên bậc sao.

⇒ Tăng cấp có xác suất bạo nâng bậc thành công, thất bại sẽ tăng 1 điểm Chúc Phúc.

⇒ Chúc Phúc đầy nâng cao61 lần sau sẽ thành công.

⇒ Nâng cấp thành công tăng HP, Công, Thủ, Bạo, Bền sát thương bạo

⇒ Số bậc cao nhất của Kỳ Lân Ty quyết định số bậc cao nhất của Độn Giap.

 

7. Mở rộng hệ thông nâng bậc → Kì Lân Ti, Hồn Khí lên bậc 14:

Phiên bản update Phi Kiếm Trảm Ma - Ảo Trận Diệt Thần sẽ mang tới các chư vị tiên hữu nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

====================================

Long Chiến Thương Khung Tru Tiên - Trảm Thần - Diệt Thiên Địa

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore - SohaGame HCM

Nạp Thẻ:  nap.longchien.vn/

Fanpage: fb.com/longchien.vn

Cộng Đồng: fb.com/groups/longchien.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

)