Long Chiến Thương Khung

SohaGame độc quyền
phát hành tại Việt Nam

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI ẢO TƯỞNG THIÊN TINH

Thân chào chư vị Tiên Hữu,

Linh Du xin được thông báo sẽ tiến hành update phiên bản Ảo Tưởng Thiên Tinh vào lúc 9:00 ngày 11.05.2019 với những tính năng mới đặc sắc và thú vị.

Các tính năng nổi bật trong phiên bản update lần này gồm:

♦ Hệ thống nâng bậc – Thánh Huy

♦ Hệ Thống Đồ Giám

♦ Boss Phi Thăng

♦ Phó Bản Ảo Tưởng và Thiên Tinh Lâu

♦ Mở rộng giới hạn nâng bậc và level nhân vật

 

1. Hệ thống Thánh Huy :

♦ Nhân vật đạt cấp 340 và tạo nhân vật đến ngày 40, online đạt 30 tiếng sẽ kích hoạt Thánh Huy bậc 1, dùng 300 KNB để kích hoạt Thánh Huy bậc 2.

♦ Tiêu Đá nâng Thánh Huy để nhận điểm chúc phúc, tăng tỷ lệ nâng bậc thành công.

♦ Điểm chúc phúc Thánh Huy 5 bậc đầu không giảm, từ bậc 6 thì 6:00 mỗi ngày sẽ giảm 70%.

2. Hệ thống Đồ Giám :

♦ Diệt quái dã ngoại, quái Luyện Cấp Cốc Lv400, tham gia Boss Thế Giới, Boss Liên Server, Boss Phi Thăng từ Lv400 có tỷ lệ nhận đồ giám.

♦ Đồ giám kích hoạt hoặc nâng cấp, nhận buff thuộc tính.

♦ Bộ đồ giám đạt Lv nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính bộ, thường thuộc tính bộ sẽ nhận nhiều thuộc tính đặc biệt.

3. Hệ thống Boss Phi Thăng:

♦ Người chơi đạt Lv400 trở lên mới được khiêu chiến Boss Phi Thăng.

♦ 10:00, 14:00, 16:00, 19:00 và 22:00 mỗi ngày sẽ làm mới Boss phi thăng tại các cảnh, có thể khiêu chiến.

♦ Top 3 hạng sát thương ngoài thưởng hạng còn nhận được thưởng do Boss rớt. Người ra đòn kết liễu ngoài thưởng diệt Boss đều được nhận thưởng tham gia.

♦ Khi Boss còn 50% HP sẽ kích hoạt trạng thái Thuẫn, mỗi lần Thuẫn bị tấn công chỉ mất 1 HP, và tự giảm HP sau 1 thời gian. Khi HP của Thuẫn bằng 0, sẽ lại gây sát thương Boss.

♦ Khi Boss Phi Thăng bị diệt, người chơi đạt cấp khiêu chiến Boss được đào bảo Boss và nhận thưởng.

4. Phó Bản Ảo Tưởng và Thiên Tinh Lâu:

♦ Thiên Tính Lâu yêu cầu cấp: Lv360 mở.

♦ Khiêu chiến Thiên Tính Lâu 1 lần/ngày. Kích hoạt tính Thần Lực.

♦ Diệt Ma Lực Tiên tăng điểm vượt ải, điểm càng cao thưởng càng nhiều.

♦ Diệt Trích Tính Nữ tăng thời gian, giúp bạn vượt ải nhận nhiều điểm hơn.

♦ Phi Lv80 mở quét nhanh, dùng điểm khiêu chiến kỷ lục để tính thưởng quét.

5. Mở rộng giới hạn nâng bậc và Phi thăng:

♦ Giới Hạn Nâng Bậc được tăng đến bậc 16

♦ Giới Hạn Phi Thăng nhân vật đạt level 800

Phiên bản update Ảo Tưởng Thiên Tinh sẽ mang tới các chư vị tiên hữu nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

====================================

Long Chiến Thương Khung Tru Tiên - Trảm Thần - Diệt Thiên Địa

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore - SohaGame HCM

Nạp Thẻ:  nap.longchien.vn/

Fanpage: fb.com/longchien.vn

Cộng Đồng: fb.com/groups/longchien.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

)