Long Chiến Thương Khung

SohaGame độc quyền
phát hành tại Việt Nam

[Big Update] Phiên Bản Thiên Kiếm Đinh Tru Tiên - Tái Hiện Huyết Phong Trận

Thân chào chư vị Tiên Hữu,

Linh Du xin được thông báo sẽ tiến hành Big Update phiên bản Thiên Kiếm Định Tru Tiên - Tái Hiện Huyết Phong Trận với những tính năng mới đặc sắc và thú vị.

Các tính năng nổi bật trong phiên bản Big update lần này gồm:

♦ Hệ Thống Nâng Bậc Thiên Kiếm và Thần Tích

♦ Tính Năng Minh Văn Trang Bị

♦ Mở rộng Hệ Thống Nâng Bậc, Cấp Phi Thăng, Boss Thế Giới

♦ Tính Năng Tôi Luyện Thần Binh

♦ Hệ Thống Phó bản mới Huyết Kiếm Phong và Long Ngâm Khư

♦ Hệ Thống Thức Tỉnh Bậc 12 và Trang bị bậc 11

♦ Tính Năng Thiên Phú Bảo Bảo

 

1. Hệ Thống Nâng Bậc Thiên Kiếm và Thần Tích:

► Thần tích:

⇒  KÍch hoạt sẽ hiển thị hiệu ứng như dấu chân nhân vật di chuyển sẽ có hiệu ứng như cấp bậc hiện tại hiển thị

⇒  Nguyên liệu có thể kiếm từ phó bản, hoạt động và mua bằng KNB

♦ Đạt Lv360 và nhân vật tạo được 50 ngày, online 30 giờ sẽ kích hoạt Thần Tích bậc 1, dùng 300 KNB sẽ trực tiếp kích hoạt Thần Tích bậc 2.

♦ Tiêu Đá Nâng, Thần Tích nhận điểm chúc phúc càng cao xác suất nâng bậc thành công càng lớn.

♦ 5 bậc đầu điểm chúc phúc Thần Tích không giảm, điểm chúc phúc bậc 5 tăng đến bậc 6 trở đi, 6:00 mỗi ngày giảm xuống 70%

► Thiên Kiếm :

♦ Đạt Lv380 và tạo nhân vật được 65 ngày, online 30 tiếng sẽ kích hoạt Thiên Kiếm bậc 1, dùng 300 KNB sẽ trực tiếp kích hoạt Thiên Kiếm bậc 2.

♦ Tiêu Đá Nâng Thiên Kiếm để nhận Chúc Phúc, Chúc Phúc càng cao tỷ lệ thành công càng lớn.

♦ 5 bậc đầu điểm Chúc Phúc Thiên Kiếm không giảm, điểm chúc phúc bậc 5 tăng đến bậc 6 trở đi, 6:00 mỗi ngày giảm xuống 70%.

2. Tính Năng Minh Văn Trang Bị:

♦ Phi thăng Lv1 mở hệ thống Minh Văn, Minh Văn khác nhau cho buff khác nhau.

♦ Mỗi trang bị Minh Văn có 8 lỗ, mỗi lỗ chỉ được khảm phù thuộc tính cố định, phẩm chất minh văn càng cao hiệu quả càng lớn.

♦ Tách Minh Văn nhận Mảnh Minh Văn dùng để nâng cấp Minh Văn, nâng cấp sẽ tăng thuộc tính Minh Văn.

♦ Tách Minh Văn có xác suất hoàn nguyên liệu nâng.

⇒ Rút Minh Văn:

♦ Tách Minh Văn để nhận mảnh Minh Văn:

3. Mở rộng Hệ Thống Nâng Bậc, Cấp Phi Thăng, Boss Thế Giới:

♦ Mở rộng Hệ Thống nâng bậc : Cánh, Kỵ, Tùy Tùng, Kỳ Lân ti, Hồn Khí, Tiên Hồ, Ngự Hồn Thánh Vật lên bậc 18.

⇒ Tăng giới hạn level lên cấp [Tiên]200 ( 1000 level )

⇒ Boss Thế Giới Level 750 : Linh Hổ Yêu:

4. Tính Năng Tôi Luyện Thần Binh:

♦ Nhân vật đạt Lv50 mở HT Tôi Luyện, tiêu Đá Tôi Luyện để nâng cấp.

♦ Mỗi bậc có 4 Mảnh, dùng Đá Tôi Luyện để nâng cấp.

♦ Nâng mỗi cấp sẽ tăng điểm chúc phúc, dù điểm chúc phúc sẽ nhấp sáng 1 Mảnh.

♦ Trong quá trình nâng cấp, chúc Phúc có tỷ lệ bạo, sẽ được thêm Chúc Phúc, điểm Chúc Phúc sẽ không reset.

♦ Mỗi cấp đều tăng thuộc tính HP, Công, Thủ, Chính Xác, Né.

5. Hệ Thống Phó bản mới Huyết Kiếm Phong và Long Ngâm Khư:

⇒ Phó Bản Long Ngâm Khư nơi sản sinh ra nguyên liệu nâng bậc Thiên Kiếm và Thần Tích.

⇒ Phó bản Huyết Kiếm Phong: Nơi sản sinh ra nguyên liệu Thánh Văn.

6. Mở Rộng Hệ Thống Thức Tỉnh Bậc 12 và Trang bị bậc 11:

7. Tính Năng Thiên Phú Bảo Bảo:

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

====================================

Long Chiến Thương Khung Tru Tiên - Trảm Thần - Diệt Thiên Địa

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore - SohaGame HCM

Nạp Thẻ:  nap.longchien.vn/

Fanpage: fb.com/longchien.vn

Cộng Đồng: fb.com/groups/longchien.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

)