Long Chiến Thương Khung

SohaGame độc quyền
phát hành tại Việt Nam

Update Phiên Bản Mới Tháng 9 - Bát Mạch Phi Thiên

Thân chào chư vị Tiên Hữu,

Linh Du xin được thông báo sẽ tiến hành Big Update phiên bản Bát Mạch Phi Thiên với những tính năng mới đặc sắc và thú vị.

Các tính năng nổi bật trong phiên bản Update Bát Mạch Phi Thiên lần này gồm:

♦ Đúc Long Hồn Thần Trang

♦ Dã Luyện Thần Trang

♦ Hệ Thống Dị Linh Lục Tiên Tịch

♦ Hệ Thống Phong Vật Chí Tiên Tịch

♦ Tẩy Trang Bị Chiến Kỵ

♦ Hệ Thống Tiên Mạch – Mạch Môn

1. Đúc Long Hồn Thần Trang

+ Phi Thăng level 220 mở Rèn Long Hồn

+ Mỗi giai đoạn rèn Long Hồn sẽ kích hoạt 5 Long Châu, có thể dùng Long Huyền Tinh thức tỉnh Long Hồn trong Long Châu

+ Kích hoạt Long Châu sẽ tăng 3 thuộc tính tương ứng cho Thần Trang. Số rèn càng cao, tăng càng nhiều.

+ Đúc Long Hồn có giới hạn số bậc thần Trang. Thần Trang bậc 2 trở xuống không thể tiếp nhận Đúc Long Hồn.

 

 

2. Dã Luyện Thần Trang

+ Đạt Cấp 300 mở hệ thống luyện Thiên Đế

+ Luyện Thiên Đế tổng cộng 15 bậc, mỗi bậc tương ứng 10 Tích Thiên Phù, kích hoạt sẽ được tăng chiến lực.

+ Mỗi món thần trang được Thiên Đế rèn giũa đều có thể tăng 3 thuộc tính tương ứng, bậc càng cao tăng càng nhiều

+ Nâng bậc luyện kim toàn bộ Thần Trang mới được tiếp tục kích hoạt Phù Văn

+ Kích hoạt Thần Trang có thể Tiến Hành luyện kim

 

 

 

3.Hệ Thống Dị Linh Lục Tiên Tịch

+ Nhân vật đạt cấp 300 mở hệ thống Dị Linh Lục, có thể tốn đá DỊ Linh nâng cấp;

+ Mỗi bậc Dị Linh Lục có 5 khối điêu khắc Dị Linh, mỗi khối có 5 cấp sao;

+ Mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chúc phúc, đủ điểm chúc phúc sẽ thắp sáng 1 Thú Văn.

+ Trong quà trình nâng cấp , chúc phúc có tỷ lệ bạo, sẽ được thêm chúc phúc, điểm chúc phúc sẽ không reset

+ Tăng cấp thành công sẽ tăng 7 thuộc tính HP, Công, Thủ, Chính Xác, Né, Bạo, Bền.

 

4.Hệ Thống Phong Vật Chí Tiên Tịch

+ Nhân Vật Đạt Phi Thăng Level 350 sẽ mở Phong Vật Chí, tiêu Toái Tinh Lộ tăng cấp

+ Mỗi bậc Phong Vật Chí đều ghi 4 thông tin về Tiên Thảo và 1 tiêu bản, mỗi dòng thông tin có 5 cấp sao;

+ Tăng Cấp sẽ tăng số điểm chúc phúc nhất định điểm đầy sẽ thắp sáng 1 Thảo Linh;

+ Trong quá trình nâng cấp, chúc phúc có tỷ lệ bạo, sẽ được thêm Chúc Phúc, điểm chúc phúc sẽ không reset.

+ Tăng cấp thành công sẽ tăng 7 thuộc tính HP, Công, Thủ, Chính Xác, Né, Bạo, Bền.

5.Tẩy Trang Bị Chiến Kỵ

+ Nhân vật đạt phi thăng lv190 sẽ mở hệ thống tẩy trang bị kỵ

+ Bậc trang bị chiến kỵ càng cao, càng tẩy nhiều thuộc tính, nguyên liệu tiêu sẽ nhiều hơn

+ Cấp thuộc tính tẩy từ level 1-10, số bậc trang bị càng cao, cấp thuộc tính càng cao.

+ Thuộc tính chia thành thuộc tính thường và đặc biệt, tiêu khóa tẩy có thể khóa thuộc tính cực phẩm không muốn tẩy

+ Thuộc tính khóa càng nhiều, tiêu khóa tẩy càng nhiều, phải có ít nhất 1 thuộc tính không khóa để tẩy

+ Mỗi lần tẩy sẽ tăng 5 điểm chúc phúc, đạt 100 điểm chúc phúc sẽ tạo ra thuộc tính đặc biệt, điểm chúc phúc của mỗi trang bị đều đọc lập

+ Thuộc tính tẩy đã thêm vào vị trí, đổi hoặc gỡ trang bị sẽ không ảnh hưởng buff thuộc tính.

 

 

6. Hệ Thống Tiên Mạch – Mạch Môn

+ Đạt phi thăng lv370 mở hệ thống Tiên Mạch

+ Tiên Mạch có 7 loại, mỗi loại sẽ tăng chỉ số thuộc tính cơ sở tương ứng, bậc Tiên Mạch càng cao, thuộc tính tăng càng lớn

+ Khi 7 loại Tiên Mạch đạt số bậc nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính nối Tiên Mạch, tăng nhiều thuộc tính cơ bản và thuộc tính đặc biệt

+ Nguyên liệu tăng Tiên Mạch nhận được từ tìm Tiên Mạch

 

 

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

====================================

Long Chiến Thương Khung Tru Tiên - Trảm Thần - Diệt Thiên Địa

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore - SohaGame HCM

Nạp Thẻ:  nap.longchien.vn/

Fanpage: fb.com/longchien.vn

Cộng Đồng: fb.com/groups/longchien.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

)